बंद करे

तहसील-उप तहसील

 

क्रमांक विकास खण्ड का नाम पता दूरभाष
1.  अर्की तहसील कार्यालय, आर्की  01796220888
2.  कन्डाघाट तहसील कार्यालय, कन्डाघाट  01792256143
3.  नालागढ़ तहसील कार्यालय, नालागढ़  01795223044
4.  सोलन तहसील कार्यालय, सोलन  01792223708
5. बद्दी तहसील कार्यालय, बद्दी 01795244620
6. रामशहर तहसील कार्यालय, रामशहर 01795258533
7. कासौली तहसील कार्यालय, कासौली 01792272037
8. दाड़लाघाट उप-तहसील कार्यालय, दाड़लाघाट 01796220248
9. कृष्णगढ़ उप-तहसील कार्यालय,कृष्णगढ़ 01792284556
10. कुनिहार उप-तहसील कार्यालय, कुनिहार  
11. ममलीग उप-तहसील कार्यालय, ममलीग  
12. पंजेहरा उप-तहसील कार्यालय, पंजेहरा  
13. परवाणू उप-तहसील कार्यालय, परवाणू